הסרת אחריות

חברת גולדן סי.בי.די לא תהיה אחראית, ולא תקבל עליה כל חבות או אחריות, לכל נזק ישיר או עקיף שנגרם בכל דרך שהיא מהשימוש במוצרים, בשירותים או במידע שבאתר האינטרנט הזה – כולל בין היתר כל נזק שלתפיסתו/ה של משתמש/ת אתר האינטרנט הזה נגרם מהמוצרים, השירותים, או המידע שבאתר האינטרנט הזה, או מהשימוש באתר עצמו.

דילוג לתוכן